สินค้าของเรา Our products
แป๊ปประปา Galvanized Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ประปา 2'' - 10''

ตารางแสดงน้ำหนัก ประปา

NB  Spec Od thick KG/M Thread
2"
 
50
 
S 59-60.2 2.5 3.74 11
M 59.8-60.8 3.6 5.1 11
2"1/2
 
65 S 74-76 2.8 5.15 11
M 75.4-76.6 3.6 6.55 11
3"
 
80 S 87.2-88.7 2.9 6.38 11
M 88.1-89.5 4.0 8.54 11
4" 100 S 113-113.9 3.2 9.01 11
M 113.3-114.9 4.5 12.5 11
5"
 
125 S        
M 138.7-140.6 5.0 17.1 11
6"
 
150

 
S 163-166.1 3.6 15.0 11
M 164.1-166.1 5.0 20.3 11

Tensile Strength : 33-43 kgf-mm2

Hydrostatic test" 50 kg/cm