สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1/2 x 1/2 ( 12 มม )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
1/2 x 1/2 12 x 12 1.0 0.33 0.41 320
1/2 x 1/2 12 x 12 1.2 0.38 0.48 240
1/2 x 1/2 12 x 12 1.4 0.43 0.54 320

ขนาด 1/2 เรียกว่า สี่หุน