สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1'' x 1'' ( 25 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1" x 1"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
1" x 1" 25 x 25 1.2 0.87 1.11 144
1" x 1" 25 x 25 1.4 1.00 1.27 144
1" x 1" 25 x 25 1.7 1.19 1.51 144
1" x 1" 25 x 25 2.0 1.36 1.74 144
1" x 1" 25 x 25 2.3 1.53 1.95 144
1" x 1" 25 x 25 2.5 1.64 2.09 144
1" x 1" 25 x 25 2.8 1.79 2.28 144
1"x1" 25 x 25 3.0 1.89 2.41 144

ขนาดกว้างของเหล็ก 22 - 23 มม. ( ธรรมดา ) ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 24.- 25 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%