สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 60 x 60 มม. ( 2''3/8 )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 60 x 60 มม
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
2"3/8 x 2"3/8 60 x 60 2.3 4.06 5.17 มอก
2"3/8 x 2"3/8 60 x 60 3.2 5.50 7.01 มอก
2"3/8 x 2"3/8 60 x 60 4.0 6.71 8.55 มอก

 

มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 59.5 - 60.0 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm /

thkness tolerance 2.3 - 3.2 มม.: +/- 0.30 มม.

thkness tolerance 4.0 มม. : +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%