สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาดกว้าง 6'' x 6'' ( 150 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 6" x 6"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
6'' x 6'' 150 x 150 2.4      
150 x 150 2.8 12.78 16.28  
150 x 150 3.0 13.67 17.41  
150 x 150 3.2 14.54 18.53 JIS
150 x 150 4.0     JIS
150 x 150 4.5 20.15 25.67 มอก
50 x 150 5.0 22.26 28.36 JIS
150 x 150 6.0 26.40 33.63 มอก
150 x 150 8.0     JIS
150 x 150 9.0 38.2 48.67 JIS

 

 ขนาดกว้างของเหล็ก 148-149.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 149.0- 149.5 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 %

thkness tolerances 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%