สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาดกว้าง 8'' x 8'' ( 200 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 8" x 8"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
8" x 8" 200 x 200 4.5 27.21 34.67 JIS
8" x 8" 200 x 200 6.0 35.82 45.63 JIS
8" x 8" 200 x 200 8.0 46.94 59.79 JIS
8" x 8" 200 x 200 9.0 52.34 66.67 JIS
8'' x 8'' 200 x 200 12.0 67.9   JIS

 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 199.0- 200 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 %

thkness tolerances 4.5 - 9.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%