สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 2'' ( วัดนอก 60 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลมดำ
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
2" ( 50 )

 
60.5

 
1.2 1.75 2.24  
1.4 2.04 2.60  
1.7 2.47 3.14  
2.3 3.30 4.21 JIS
2.5 3.58 4.56  
2.8 3.98 5.08  
3.0 4.25 5.42  
3.2 4.52 5.76 มอก
4.0 5.57 7.10 มอก

ขนาด 2" เรียกว่า สองนิ้ว

ขนาดวัดนอกท่อธรรมดา : 58.0 - 59.5 มม.