สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 3'' ( วัดนอก 89 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 3"
Size in. OD mm thk mm kg/m area cm2 spec
3" ( 80 )


 
88.9


 
1.8 3.87 4.93  
2.0 4.29 5.46  
2.5 5.33 6.79  
2.8 5.95 7.57  
3.0 6.36 8.10  
3.2 6.76 8.62 มอก
4.0 8.38 10.67  มอก

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 87.0 - 88.0  มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 88.0 - 88.9 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%