สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 5'' ( วัดนอก 140 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 5"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
5" ( 125 )


 
139.8


 
2.5 8.47 10.78  
2.8 9.46 12.05  
3.0 10.12 12.89  
3.2 10.78 13.73 JIS
4.0 13.40 17.07 JIS
4.5 15.02 19.13 มอก
6.0 19.80 25.22  

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 138.0 - 139.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 139.0 - 139.5 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%