สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาดกว่าง 7'' x 7'' ( 175 มม )

็Hollow structural steel: square tubes
nominal thick  mm weight kg area cm2
175 x 175 4.5 23.7 30.17
6.0 31.1 39.63

Dimention tolerance : +/-1.5% 
Thickness : +/- 0.3 มม  Weight +/-10%