ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities
มาตรฐาน มอก ที่ขาดไป

มาตรฐาน มอก ที่ขาดไป

เหล็ก 80% จะถูกใช้ในสินค้าโครงสร้าง รับน้ำหนัก และทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแรง วิศวกร สามารถออกแบบ การใช้วัสดุ ให้เหมาะสมกับ น้ำหนักที่บรรทุกได้ และเลือกใช้หน้าตัดที่เหมาะสม รับน้ำหนักได้ ไม่บิดโก่งงอ และทำให้ค่าก่อสร้างราคาไม่พุ่งพรวดเกินความจำเป็น 
ข้อจำกัดมอก 1227-2537 เหล็กฉาก

  • ขนาดไม่หลากหลาย เช่น ขนาด 20 x 20 มม , 25 x 25 x 2.0-2.5 มม ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบ ต้นทุนโครงสร้างบางอย่าง จะสูงเกินจริง เพราะ ต้องใช้สินค้าที่ overspec เกิน ทั้งที่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน วิศวกร สามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้น
  • ฉากพับ ด้วยวัตถุดิบที่ทำจาก galvanized จะเข้ามาแทนที่ด้วย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแทน จะพบมากในความหนาที่ 1.7 – 2.0 มม โดยผู้บริโภคมักจะไปใช้ในงานที่ไม่ต้องการรับน้ำหนัดมากเช่น โครงผนัง โครงงานเฟอร์นิเจอร์
  • ความหลากหลายสินค้า และมาตรฐาน จะทำให้ โรงงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะอยู่รอดได้ ยืดหยุ่นมากขึ้น ประหยัดต้นทุนมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าหรือ ต้นทุนการผลิต สร้าง จะถูกลง optimize price ได้มากขึ้น ไม่ต้องไปห้ำหั่นราคากับสินค้านำเข้า 
ข้อจำกัดมอก เหล็กตัวซี 1228-2549
  • วัตถุดิบเหล็กดำบังคับ มอก แต่ถ้าวัตถุดิบกัลวาไนซ์ gi หรือ ga กลับไม่บังคับมอก ทั้งที่นำไปใช้ในงานโครงสร้างเหมือนกัน ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม 
  • ขนาดไม่หลากหลาย ทำให้โครงสร้าง ใหญ่ และ น้ำหนักมากโดยไม่จำเป็น ขนาดที่ขาดหายไปเช่น c 3 * 1.2 – 1.4 มม หรือ c 3 * 2.5 – 3.0 มม , c 4 * 1.7 มม c 4 * 2.5 มม ,c 5 *2 *  1.7 , 2.5 , 2.8 มม , c 6 * 2 * 1.7 , 2.5 , 2.8 มม ถ้ามาตรฐาน มอก สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคมากขึ้น จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป้น steel hub ได้โดยไม่ยาก 
  • เพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่ม

บทความอื่นๆ
พาณิชย์ ยันไม่ขยายเซฟการ์ด-ยันมีมาตรการดูแลเหล็กรีดร้อน

พาณิชย์ ยันไม่ขยายเซฟการ์ด-ยันมีมาตรการดูแลเหล็กรีดร้อน
ยกเลิก safe guard 26 กพ
วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ

วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ
วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ