ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities
พาณิชย์ ยันไม่ขยายเซฟการ์ด-ยันมีมาตรการดูแลเหล็กรีดร้อน

พาณิชย์ ยันไม่ขยายเซฟการ์ด-ยันมีมาตรการดูแลเหล็กรีดร้อน

“ชุติมา บุณยประภัศร” รมช.พาณิชย์ ยันไม่ทบทวนการยกเลิกใช้เซฟการ์ดปกป้องเหล็กในประเทศ เหตุพิจารณาแล้วไม่พบความเสียของผู้ผลิตในประเทศ ตรงกันข้ามกลับพบกำลังการผลิตเพิ่ม จ้างงานเพิ่ม ขาดทุนลด หากใช้ต่อ อุตสาหกรรมอื่นส่อโดนหางเลข เหตุผู้ผลิตเหล็กหลายประเทศ ทั้งจีน อียิปต์ เกาหลี ตุรกีจ่อเรียกร้องให้ไทยให้ชดเชยความเสียหาย และอาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าอื่นจากไทย เหมือนตุรกีขึ้นภาษีเครื่องปรับอากาศ เตรียมชี้แจง “บิ๊กตู่” เหตุไม่ต่ออายุเซฟการ์ด
   
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศขอให้ขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (เซฟการ์ด) กับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ต่ออีก 3 ปี และได้ยื่นหนังสือเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่า คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ที่มีตนเป็นประธาน ได้พิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนแล้วเห็นว่าไม่ควรจะขยายเวลาการใช้เซฟการ์ดออกไปอีก เพราะต่ออายุมาแล้ว 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี รวมใช้มาแล้ว 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.56 จะสิ้นสุดในวันที่ 26 ก.พ.62 เพราะข้อมูลผลการไต่สวนไม่พบความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมเหล็กภายในของไทยอันเนื่องมาจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ตรงกันข้าม จากการพิจารณาพบว่า ปริมาณการนำเข้าลดลง ส่วนแบ่งสินค้านำเข้าลดลง อุตสาหกรรมภายในมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จ้างงานเพิ่มขึ้น ขาดทุนลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้า ดังนั้น การต่ออายุมาตรการจึงไม่มีความจำเป็น
   
”การจะใช้มาตรการเซฟการ์ดจะต้องเข้าตาม 3 เงื่อนไขคือ มีปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมภายในของไทยเกิดความเสียหาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น แต่ภายหลังการพิจารณาแล้ว ไม่เข้าตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เซฟการ์ดอีกต่อไป”
   
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่าไทยกำลังจะพิจารณาต่ออายุการใช้มาตรการเซฟการ์ดหรือไม่นั้น  ประเทศที่ส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ได้ส่งสัญญาณที่จะขอเจรจากับไทยเพื่อขอให้ไทยชดเชยความเสียหายให้กับประเทศผู้ส่งออกเหล่านั้น หากไทยจะต่ออายุมาตรการอีกครั้ง โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้แสดงเจตนาชัดเจนในการขอเจรจาเพื่อให้ไทยชดเชยทางการค้าและสงวนสิทธิในการตอบโต้ทางการค้าไว้แล้ว ขณะที่ตุรกี อียิปต์ และจีน ก็ได้แสดงท่าทีเช่นเดียวกัน
   
“ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศของไทยที่ส่งออกไปตุรกี หลังจากที่ไทยต่ออายุมาตรการเซฟการ์ดเหล็กในช่วงก่อนหน้านี้ โดยตุรกีได้ใช้มาตรการตอบโต้ไทย โดยขึ้นภาษีนำเข้าเครื่องปรับอากาศจากไทย ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในตุรกี ทำให้กลุ่มเครื่องปรับอากาศเดือดร้อน ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในประเทศก็ไม่ได้ช่วยเหลือ หรือเยียวยาผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศเลย มาครั้งนี้ เมื่อมีข่าวจะพิจารณาต่ออายุ หลายๆ ประเทศก็เริ่มขยับ ซึ่งการตอบโต้จะเป็นสินค้าอื่นๆ ทำให้กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องต้องไปรับผลกระทบ แต่เมื่อไทยไม่ต่อ ก็คงจะไม่มีผลเสียอะไรเกิดขึ้น”น.ส.ชุติมากล่าว
            
น.ส.ชุติมา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม 86 ราย ทั้งสถานทูตต่างประเทศ ผู้ผลิตต่างประเทศ ผู้ใช้ ผู้นำเข้า อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ผลิตเหล็กไม่เห็นด้วยที่ไม่ต่ออายุการใช้มาตรการปกป้อง ส่วนกลุ่มผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เรือ ผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี)  ที่มีการจ้างงานหลายแสนคน ที่จำเป็นต้องใช้สินค้าเหล็กเจืออื่นๆ เป็นวัตถุดิบในการผลิต เห็นว่าไม่ควรต่ออายุ เพราะได้ช่วยเหลือมา 6 ปีแล้ว และยังมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) คุ้มครองอยู่ ซึ่งจะนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาผลการทบทวนชั้นที่สุดต่อไป
   
ส่วนกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทบทวนการยกเลิกใช้มาตรการเซการ์ดนั้น กระทรวงฯ จะชี้แจงนายกฯ เพื่อให้รับทราบถึงสาเหตุของการไม่ต่ออายุมาตรการต่อไป
   
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าอุตสาหกรรมเหล็กรีดร้อนได้รับการคุ้มครองจากมาตรการของรัฐมาโดยตลอด ซึ่งทุกมาตรการยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งมาตรการเอดี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนรวม 19 ประเทศ โดยใช้มาตรการมาตั้งแต่ปี 46–65 เก็บอากรเอดีในอัตราสูงสุดถึง 109.25% และสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากจีน โดยใช้มาตรการเอดี มาตั้งแต่ปี 55-66 เก็บอากรเอดีในอัตรา 14.28-19.47% และยังมีมาตรการเซฟการ์ดเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือที่มีมาตรการตั้งแต่เดือนมิ.ย.57-มิ.ย.63 อีก

ข่าวจาก  มติชนออนไลน์ วันที่ 3 กพ 2562

บทความอื่นๆ
วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ

วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ
วงการเหล็กชี้ยุติเซฟการ์ดพังแน่! ผู้ผลิต-ผู้ใช้ประสานเสียงยืดมาตรการ
มาตรฐาน มอก ที่ขาดไป

มาตรฐาน มอก ที่ขาดไป
ปัญหาที่ต้องแก้ไข ก่อนอุตสาหกรรมจะพัง