ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities
วิธีใช้เวอร์เนียวัดเหล็ก

วิธีใช้เวอร์เนียวัดเหล็ก

Tips วิธีการใช้เวอร์เนียง่ายๆดังนี้จ้าาา :-
1. Internal Jaws (วัดเส้นรอบวงใน ID)
ใช้ในการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของวัตถุ โดยด้านแบนจะหันออกด้านนอกให้ประกบกับวัตถุให้สามารถใช้วัดภายในได้ง่าย
2. External Jaws (วัดเส้นรอบวงนอก OD)
ใช้ในการวัดขนาดของวัตถุจากภายนอก เหมาะกับการใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว หรือความหนาของวัตถุ โดยเลื่อนด้านที่แบนให้ประกบพอดีกับวัตถุที่ต้องการ
3. Locking Screw (สกรูล็อค)
ในขณะที่ทำการวัดจะมีการเลื่อนปากวัดให้มีขนาดพอดีกับวัตถุที่ต้องการ เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วก็ใช้สกรูล็อค เพื่อทำการล็อคปากวัดเอาไว้ไม่ให้ไหลไปจากสเกลที่วัดไว้
4. Vernier Scale (สเกลเวอร์เนีย)
สเกลเวอร์เนียเป็นค่าที่บอกเป็นหลักทศนิยม โดยแต่ละขีดมีค่า 0.01 มิลลิเมตร โดยจะทำการอ่านค่านี้หลังจากอ่านค่าบนสเกลหลักแล้วนำมาคำนวณ
5. Thumb Screw (ปุ่มเลื่อนสเกล)
ปุ่มเลื่อนสเกลช่วยให้การเลื่อนวัดขนาดง่ายขึ้น โดยปรับให้ปากวัดมีขนาดที่พอดีกับขนาดวัตถุที่ต้องการ
6. Main Scale (สเกลหลัก)
สเกลหลักจะแสดงค่าที่เป็นหน่วย 2 แบบคือ
6.1 อิมพีเรียล (นิ้ว) ที่อยู่ด้านบน และ
6.2 แบบเมตริก (มิลลิเมตร) ที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งแต่ละขีดบนระบบเมตริกจะมีค่าเป็นมิลลิเมตร
7). Depth Measuring Blade (ปากวัดความลึก)
ใช้ในการวัดความลึกของรูในวัตถุ เพื่อหาค่าความลึกของวัตถุหรือส่วนที่อยู่ลึกบนวัตถุได้ โดยวิธีการการอ่านค่าใช้วิธีเดียวกับปากวัดภายนอก และปากวัดภายใน

การอ่านค่าทำได้ 2 วิธี คือ อ่านขีดตามค่าที่เห็นได้เลย หรือนับขีดแล้วนำมาคำนวณ

วิธีที่ 1 อ่านขีดที่แสดงบนสเกล
จากภาพด้านบน ถ้าอ่านค่าด้วยวิธีนับขีดแล้วคำนวณ ให้เริ่มอ่านจากสเกลหลัก (Main Metric Scale) ก่อน โดยดูว่าเลข 0 ที่สเกลเวอร์เนียหยุดอยู่ที่ขีดใดบนสเกลหลัก ซึ่งในภาพคือเลข 0 อยู่เลยจากสเกล 27 มิลลิเมตร แต่ไม่ถึง 28 มิลลิเมตร
ค่าที่ได้จากการอ่านสเกลหลักจะเป็น 27.XX มิลลิเมตร
หลังจากนั้น ให้ดูต่อที่สเกลเวอร์เนียว่าเลขทศนิยมเป็นเท่าไร โดยดูว่าขีดบนสเกลเวอร์เนียขีดใด ที่อยู่ตรงกับขีดบนสเกลหลัก ซึ่งดังภาพขีดที่ตรงกันคือเลข 1 พอดีบนเวอร์เนียสเกล
ดังนั้น ค่าที่อ่านได้คือ 27.10 มิลลิเมตร

วิธีที่ 2 นับขีดแล้วคำนวณ
สำหรับวิธีนับขีดแล้วคำนวณ การอ่านค่าสเกลหลักเหมือนกับวิธีแรกคือ 27.XX มิลลิเมตร
แต่ค่าบนเวอร์เนียสเกลจะไม่ได้ดูจากตัวเลข แต่ให้นับขีดตั้งแต่หลังจากเลข 0 ไปจนถึงขีดที่ตรงกับสเกลหลัก นั่นคือนับขีดไปจนถึงขีดของเลข 1
ซึ่งจากภาพนับขีดบนเวอร์เนียได้ 5 ขีดแล้วนำไปคูณกับ 0.02 ( ดูที vernia)

วิธีคำนวนคือ 27.00 + (5 x 0.02) = 27 + 0.10 มม.
ดังนั้น ค่าที่ได้จากการคำนวณจึงเท่ากับ 27.10 มิลลิเมตร

ทั้ง 2 วิธีการวัดนี้จะเลือกวิธีคิดแบบใดก็ได้ แต่อย่าลืมว่าเวอร์เนียจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ   ± 0.05 ด้วย
บทความอื่นๆ
z08 คืออะไร มาทำความรู้จัก และวิธีดู ใบ cer สังกะสี

z08 คืออะไร มาทำความรู้จัก และวิธีดู ใบ cer สังกะสี
รู้จักตะแกรงฉีก รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ และ นับไม่ยาก ถ้ารู้วิธีนับที่ถูกต้อง

รู้จักตะแกรงฉีก รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ และ นับไม่ยาก ถ้ารู้วิธีนับที่ถูกต้อง