สินค้าของเรา Our products
แป๊ปสตีม sch 40 - 80 - A795 Steam Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ท่อสตีมดำ sch40 มีตะเข็บ grade A

 
ตารางแสดงคุณสมบัติท่อ astm a-53
GRADE A แบบมีตะเข็บ 
# 40 วัดนอก   หนา  มม  นน
กก
Test press
PSI
1/2 21.3 2.77 7.62 700
3/4 26.7 2.87 10.08 700
1" 33.4 3.38 15.0 700
1"1/4 42.2 3.56 20.28 1200
1"1/2 48.3 3.68 24.3 1200
2" 60.3 3.91 32.64 2300
2"1/2 73 5.16 51.78 2500
3" 88.9 5.49 67.74 2220
4" 114.3 6.02 96.48 1900
5" 141.3 6.55 130.7 1670
6" 168.3 7.11

169.6

1520
8" 219.1 8.18

255.3

1340

Min yield strength  205 MPa
Min tensile strength   240 MPa