สินค้าของเรา Our products
แผ่นตะแกรง wiremesh -expanded sheet Other sheets

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

แผ่นตะแกรงฉีก Expand sheet

ตะแกรงฉีก  expanded  sheet

น้ำหนักในตารางเป็นขนาด 4' * 8'

(น้ำหนัก-ขนาด 5' * 10' ต้อง login ดูในระบบ)
 
เบอร์  SW-รูกว้าง LW-รูยาว T-หนา W-หนาสัน  นน./แผ่น
Z-0.6 12.7 25.4 0.6 1.0 2.20
S-6 *1.6 24 40.7 1.6 3 6.2
S-6 *2.3 24 40.7 2.3 3 13.5
S-18 30 151 2.3 3 10.74
G-5 8 31 1.6 2.2 17.7
XG-06 25 125 4.5 7 58.8
XG-10 34 135.4 3.2 7 30.7
XG-11 34 135.4 4.5 7 40.7
XG-12 34 135.4 6 7 54.2
XG-13 34 135.4 6 9 74
XG-21 36 101.6 4.5 7 40.3
XG-22 36 101.6 6 7 53.6
XG-23 36 101.6 6 9 70.1
XS-31 12 30.5 1.2 1.5 7.01
XS-32  12 30.5  1.6  2.0  12.05
XS-33  12 30.5 2.3 3.0 26.80
XS-36 16 35.0 2.3 3.0 20.15
XS-41 22 50.8 1.6 2.0 6.78
XS-42  22 50.8 2.3 2.5 12.00
XS-43  22 50.8

 3.2

3.5 23.80
XS-51 25 61.0 1.6 2.5 7.46
XS-52  25 61.0 2.3 3.0 12.90
XS-53  25 61.0 3.2 4.0 23.90
XS-61 34 76.2 2.3 3.0 9.48
XS-62  34 76.2 3.2 4.0 17.60
XS-63  34 76.2 4.5 5.0 30.90
XS-71 50 152.4 2.3 3.5 7.52
XS-72 50 152.4 3.2 4.0 11.92
XS-73 50 152.4 4.5 5.0 21.00
XS-75 65 147.6 3.2 3.2 7.3
XS-77 65 147.6 6.0 6.0 25.80


หมายเหตุ : ขนาดรูกว้าง x รูยาว x ความหนา x หนาสัน
ระบุหน่วยเป็น มิลลิเมตร ( มม. ) สินค้าทุกตัวมีเลย ตรวจสอบจำนวนอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ