สินค้าของเรา Our products
เหล็กรางพับ Light Channel

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

รางพับ Light channel

 ขนาดรางพับที่มีใน stock ( มม. ) ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

  • 2" x 1" x 2.0 มม.
  • 3" x 1"1/2 x 2.0 มม.
  • 3" x 1"1/2 x 3.0 มม.
  • 4" x 2" x 2.0 มม.
  • 4" x 2" x 3.0 มม.
  • 4" x 2" x 4.0 มม.