สินค้าของเรา Our products
เหล็กรางพับ Light Channel

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

รางพับ Light channel

 ขนาดรางพับที่มีใน stock ( มม. ) ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

 • 2" x 1" x 2.0 มม.
 • 60 x 30 x 2.0 มม.
 • 3" x 1"1/2 x 2.0 มม.
 • 3" x 1"1/2 x 3.0 มม.
 • 4" x 2" x 1.6 มม.
 • 4" x 2" x 2.0 มม.
 • 4" x 2" x 3.0 มม.
 • 4" x 2" x 4.0 มม.
 • 6" x 2" x 3.0 มม.
 • 6" x 2" x 4.5 มม.
 • 6" x 2" x 6.0 มม.
 • 8" x 2" x 3.0 มม.
 • 8" x 2" x 4.5 มม.
 • 8" x 2" x 6.0 มม.
รางพับ ด้านเท่า ที่มีใน stock  (มม.) ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร
 • 38 x 38 x 2.0 มม.
 • 38 x 38 x 3.0 มม.
 • 50 x 50 x 3.0 มม.

หากไม่พบขนาดที่ต้องการ สามารถทักแอดมินสอบถาม-สั่งผลิตได้ โดยระบุ ขนาด ความหนา และความยาว พร้อมจำนวนที่ต้องการ