สินค้าของเรา Our products
เหล็กบีม HB IB WF T บีม Beam HB IB WF

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

เอชบีม H-Beam

ตารางแสดง คุณสมบัติ H -BEAMS
Size mm. t1 t2 kg/m Area cm3
100 x 100 6.0 8.0 17.2 21.9
125 x 125 6.5 9.0 23.8 30.31
150 x 150 7.0 10 31.5 40.14
175 x 175 7.5 11 40.2 51.21
200 x 200 8.0 12  49.9 63.53 
250 x 250 9.0 14  72.4  92.18
300 x 300 10.0 15 94.0 119.8
350 x 350 12.0 19 137 173.9
400 x 400 13.0 21 172 218.7

 TIS 1227-1996 : SS400/SM400