สินค้าของเรา Our products
ฉากเจาะรู

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ฉากเจาะรู

เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 659-2529  ทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการผลิตตามกำหนด แบบ ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุและคุณลักษณะที่ต้องการ การชักตัวอย่าง และเกณฑ์การตัดสิน และการทดสอบตามต่อไปนี้
วัตถุดิบที่คัดเลือกจากเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีคุณสมบัติทางเคมี และทางกล ตามที่ต้องการโดยทดสอบผ่านเครื่องทดสอบแรงดึง (Open Crosshead Computer  Servo  Hydraulic  Universal  Testing  Machine)   ด้วยการตรวจ สอบความต้านแรงดึงโดยมีไม่น้อยกว่า 270 Mpa (เมกะพาสคัล)  และมีความ ยึดไม่น้อยกว่า 27 % และมีความต้านแรงดัดโค้ง โดยไม่มีรอยแตก หรือรอยปริที่ผิวด้านนอก
 
ควบคุมการปั้มเจาะรูและขึ้นรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความยาว 3000 +/- 2 มม. และด้านความตรงโดยมีระยะแอ่นตัวไม่เกิน  5 มม. และด้านความ ได้ฉากที่  90 องศา +/-  3  องศา
 
วิธีการใช้งาน ใช้สำหรับทำชั้นวางของเอนกประสงค์ สำหรับในโกดังเก็บของ โกดังเก็บอะหลั่ย คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ในครัวเรือน และอื่นๆ 
ข้อดีของเหล็กฉากเจาะรู
1. ประกอบง่าย ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
2. สะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้ง และในการคลื่อนย้าย
3. ประหยัดต้นทุน เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน
4. สามารถรื้อออก และดัดแปลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบสำหรับใช้งานต่างๆ ตามต้องการ
5. มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มาก    (ตรวจสอบการรับน้ำหนักได้ที่ตารางข้อมูลทางเทคนิค)
ขนาด ความหนา ความยาว นน.ต่อเส้น
1"1/2 x 1"1/2 2.0  3.0  2.9 
2"1/4 x 1"1/2 2.0 3.0 3.6