สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 10" x 10" ( 250 มม )

size mm thickness mm weight kg/m area cm2
250 x 250 4.5 34.3 43.67
5.0 38.0 48.36
6.0 45.2 57.63
8.0 59.5 75.79
9.0 66.5 84.67
12.0 86.8 110.5

Dimension tolerances +/-1.5%
Thickness +/- 10%