สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1/2 x 1/2 ( 12 มม )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1/2 x 1/2
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2
1/2 x 1/2 12 x 12 1.0 0.36 0.44
1.2 0.42 0.51
1.4 0.49 0.58
1.6 0.54 0.64

ขนาด 1/2 เรียกว่า สี่หุน