สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 5/8 x 5/8 ( 15 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักของท่อเหลี่ยมขนาด 5/8
ขนาดนิ้ว ขนาดมม หนา น้ำหนัก พื้นที่
5/8x5/8 15.9x15.9 1.0 0.45 0.57
1.2 0.52 0.67
1.4 0.60 0.76
1.6 0.67 0.85
1.8 0.73 0.93