สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1'' x 1'' ( 25 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1" x 1"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
1" x 1" 25 x 25 1.2 0.87 1.11  
1.4 1.00 1.27 jis
1.7 1.19 1.51 jis
2.0 1.36 1.74 มอก
2.3 1.53 1.95 มอก
2.5 1.64 2.09  
2.8 1.79 2.28  
3.2 1.98 2.53 JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 22 - 23 มม. ( ธรรมดา ) ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 24.- 25 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม. unit mass tis : +/- 10%