สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 30 x 30 มม

ตารางเหล็กฉาก Equal angle 1"1/4 x 1"1/4
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
30 x 30 3.0 1.727 1.36 170
30 x 30 5.0 2.780 2.18 84
 

 TIS1227:1996