สินค้าของเรา Our products
เหล็กแบนรีด-ตัด Flat Bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 12 - 15 มม ( 1/2 - 5/8 )

เหล็กแบน 1/2 ( สี่หุน ) - 5/8 ( ห้าหุน )
 ขนาดความหนา ( มม. )  x ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

ขนาด หน้ากว้าง ความหนา นน./เมตร
1/2 x 1/8 12 มม 2.8 - 3.0 มม 0.28 กก
1/2 x 3/16 12 มม 3.8 - 4.0 มม 0.38 กก
5/8 x 1/8 15 มม 2.8 - 3.0 มม 0.35 กก
5/8 x 3/16 15 มม 3.8 - 4.0 มม 0.47 กก