สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1/2 ( วัดนอก 21.5 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลม หรือ แป๊ปดำ
Size in. OD mm thk mm kg/m area cm2 spec
1/2 ( 15 )
 
21.70
 
1.2 0.61 0.77  
1.4 0.70 0.89  
1.7 0.84 1.07  
2.0 0.97 1.24 มอก
2.5 1.18 1.51  

ขนาด 1/2 เรียกว่า สี่หุน 

ขนาดวัดนอก ท่อธรรมดา 19.5 - 21.0 มม.