สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 40x40 - 45x45 มม

 

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  1"1/2  x 1"1/2
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
40 x 40 3.0 2.336 1.83 120
40 x 40 4.0 3.080 2.42 168
40 x 40 5.0 3.755 2.95 140
40 x 40 6.0 4.480 3.52

117

45 x 45 4.0 3.492 2.74 91
45 x 45  5.0 4.302 3.38 91
 
 

 TIS1227:1996