สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 50 x 50 มม

 
ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  2"  x 2"
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
50 x 50 3.0 2.960 2.33 165
50 x 50 4.0 3.892 3.06 60
50 x 50 5.0 4.802 3.77 99
50 x 50 6.0 5.644 4.43 88
 

 TIS1227:1996