สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 60x60 - 65x65 มม.

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  2"1/2 x 2"1/2 
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
60 x 60 4.0 4.692 3.68 50
60 x 60 5.0 5.802 4.55 50
65 x 65 5.0 6.367 5.00 60
65 x 65 6.0 7.527 5.91 64
65 x 65 8.0 9.761 7.66 48
 

 TIS1227:1996