สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 70x70 - 75x75 มม.

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  3"  x 3"
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
70 x 70 6.0 8.127 6.38 40
75 x 75 6.0 8.727 6.85 44
75 x 75 9.0 12.69 9.96 36
75 x 75 12 16.56 13.00 25
 

 TIS1227:1996