สินค้าของเรา Our products
เหล็กฉากรีดร้อน Angle bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 100 x 100 มม.

ตารางเหล็กฉาก Equal angle ขนาด  4"  x 4"
axb t Area cm2 kg/m pcs/มัด
100 x100 7 13.62 10.7 34
100 x 100 10 19.00 14.9 18
100 x 100 12 22.70 17.8 24
 

 TIS1227:1996