สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1''1/4 x 1''1/4 ( 32 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1"1/4 x 1"1/4
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 1.2 1.13 1.44 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 1.4 1.31 1.66 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 1.7 1.56 1.99 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 2.0 1.80 2.30 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 2.3 2.04 2.60 144
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 2.5 2.19 2.79 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 2.8 2.41 3.07 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 3.0 2.55 3.25 100
1"1/4 x 1"1/4 32 x 32 3.2 2.69 3.42 144

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 29.5 - 30.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 31.5- 32.0 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%