สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1''1/2 x 1''1/2 ( 38 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 1"1/2 x 1"1/2
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.2 1.36 1.73 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.4 1.57 2.00 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 1.7 1.88 2.39 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.0 2.18 2.78 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.3 2.47 3.15 100
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.5 2.66 3.39 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 2.8 2.94 3.74 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 3.0 3.12 3.97 90
1"1/2 x 1"1/2 38 x 38 3.2 3.29 4.19 100

ท่้อ ประมาณ 35.5 - 36.5 มม.

ส่วนมอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 37.5 - 38 มม

ขนาดท่อมอก 38 x 38 มม. ขนาด +/- 1.50 มม

unit mass tolerances : +/- 10%  , thxness tolerance +/- 0.30 มม