สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 60 x 60 มม. ( 2''3/8 )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนัก ท่อเหลี่ยม 60 x 60 มม
หรืือขนาด 
2"3/8 x 2"3/8
Size mm thk mm kg/m area cm2 note
60 x 60


 
1.4 2.54 3.23  
1.7 3.05 3.89  
2.0 3.56 4.54  
2.3 4.06 5.17 มอก
2.7 4.71 6.00  
3.2 5.50 7.01 มอก
4.0 6.71 8.55 มอก
4.5 7.43 9.47 JIS
6.0 9.45 12.0 JIS

 

มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 59.5 - 60.0 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm /

thkness tolerance 2.3 - 3.2 มม.: +/- 0.30 มม.

thkness tolerance 4.0 มม. : +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%