สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 2"1/2 x 2"1/2 (65 มม)

ตารางแสดงขนาด,น้ำหนักเหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2 หรือ 65 x 65 มม
Size mm thickness mm weight kg/m Area cm2 spec
65 x 65 1.7 3.32 4.23  
2.0 3.88 4.94  
2.3 4.42 5.63 jis
2.5 4.78 6.09  
2.7 5.13 6.54  
3.2 6.00 7.65 jis
4.0 7.34 9.35 jis
4.5 8.14 10.37 jis
5.0 8.91 11.36 jis
6.0 10.39 13.23 jis