สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 3'' x 3'' ( 75 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 3" x 3"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
3" x 3"

 
75 x 75

 
1.5 3.42 4.35  
1.7 3.85 4.91  
2.0 4.50 5.74  
2.3 5.14 6.55 JIS
2.5 5.56 7.09  
2.8 6.19 7.88  
3.2  7.01 8.93 มอก
4.0 8.59 10.95 มอก
4.5 9.55 12.17 JIS
5.0 10.48 13.36 JIS
6.0 12.27 15.63 JIS

 ขนาดกว้างของเหล็ก 73.5-74.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 74.5- 75.0 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /

thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%