สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 4'' x 4'' ( 100 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 4" x 4"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
4" x 4" 100 x 100 1.7 5.19 6.61  
2.0 6.07 7.74  
2.3 6.95 8.85 JIS
2.5 7.53 9.59  
2.8 8.39 10.68  
3.0 8.96 11.41  
3.2 9.52 12.13 มอก
4.0 11.73 14.95 มอก
4.5 13.08 16.67 มอก
6.0 16.98 21.63 JIS
8.0 21.82 27.79 JIS
9.0 24.08 30.67 JIS

 

 ขนาดกว้างของเหล็ก 96.5-98.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 99.0- 99.5 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /

thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%