สินค้าของเรา Our products
เหล็กแบนรีด-ตัด Flat Bar

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 250 มม. ( 10'' ) ขึ้นไป

ขนาดความหนา ( มม.) x ความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

ขนาด หน้ากว้าง ความหนา นน./เมตร
10" x 1/4 250 มม 5.8 - 6.0 มม 11.78 กก
10" x 3/8 250 มม 8.8 - 9.0 มม 17.66 กก
10" x 1/2 250 มม 11.8 - 12 มม 23.55 กก
12" x 1/4 300 มม 5.8 - 6.0 มม 14.13 กก
12" x 3/8 300 มม 8.8 - 9.0 มม 21.2 กก
12" x 1/2 300 มม 11.8 - 12 มม 28.26 กก