สินค้าของเรา Our products
แป๊ปโปร่ง Square Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาดกว้าง 8'' x 8'' ( 200 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 8" x 8"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 note
8" x 8" 200 x 200 4.0 24.29 30.95 JIS
4.5 27.21 34.67 JIS
5.0 30.11 38.36 JIS
6.0 35.82 45.63 JIS
8.0 46.94 59.79 JIS
9.0 52.34 66.67 JIS
12.0 67.9 86.53 JIS

 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 199.0- 200 มม.

tolerances tis Size : +/- 1.5 %

thkness tolerances 4.5 - 9.0 mm: +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%