สินค้าของเรา Our products
แป็บแบน Rectangular Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 150 x 100 มม. ( 6'' x 4'' )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 6" x 4"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
6" X 4" 150 X 100 2.8 10.59 13.48  
3.2 12.03 15.33 JIS
4.0 14.87 18.95 JIS
4.5 16.62 21.17 มอก
6.0 21.69 27.63 มอก
9.0 31.14 39.68  jis

ขนาดกว้างของเหล็ก 147.5 -148.5 - 98.5-99.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 149.5 -150 X 99.0-100.0 มม.

tolerances tis SIZE : +/- 1.5 %

thkness tolerance 2.3-3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerance 4.0-6.0 มม. +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%