สินค้าของเรา Our products
แป็บแบน Rectangular Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 200 x 100 มม. ( 8'' x 4'' )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อเหลี่ยม 8" x 4"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
8" x 4"


 
200 x 100


 
2.4 11.01 14.02  
2.8 12.78 16.28  
3.0 13.67 17.41  
3.2 14.54 18.53 JIS
4.0 18.0 22.90 JIS
4.5 20.15 25.67 มอก
5.0 22.26 28.36 JIS
6.0 26.4 33.63 มอก
7.0 30.44 38.78 JIS
8.0 34.38 43.79 JIS
9.0 37.70 48 JIS
12.0 49.90 62.53 JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 198-199 x 98 - 99.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 199.5 - 200 x 99.5-100.0 มม.

tolerances tis size : +/- 1.5 %

thkness tolerances 3.2 มม : +/- 0.30 มม.

thkness tolerances 4.0 - 8.0 มม. +/- 10%

unit mass tis : +/- 10%