สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 3/4 ( วัดนอก 27.2 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลม หรือ แป๊ปดำ 3/4
Size in.  OD mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
3/4 ( 20 ) 


 
27.2


 
1.2 0.77 0.98  
1.4 0.89 1.13 jis
1.7 1.07 1.36 jis
2.0 1.24 1.58 jis
2.3 1.41 1.80 มอก
2.4 1.47 1.87  
2.6 1.58 2.01  
3.2     jis

ขนาด 3/4 เรียกว่า หกหุน

ขนาดวัดจริงท่อธรรมดำ 25 - 26.8 มม.