สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1'' ( วัดนอก 33.4 มม )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลม หรือ แป๊ปดำ 1"
nominal in outside dia. thk mm kg/m area cm2 spec
1" 
( 25 มม)
33.4 1.2 0.97 1.24  
1.4 1.13 1.43  
1.7 1.35 1.73  
2.0 1.58 2.01 JIS
2.3 1.80 2.29 มอก107
2.5 1.94 2.47  
2.8 2.15 2.74  
3.0 2.29 2.92  
3.2 2.43 3.10 มอก276
4.0 2.90 3.70 JIS

ขนาด 1" เรียกว่า หนึ่งนิ้ว

ขนาดวัดนอกท่อดำ 1" วัดได้ประมาณ 30.5 - 33.5 มม