สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 1''1/2 ( วัดนอก 48.6 มม.)

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 1"1/2
Size in. Ode mm thk mm kg/m area cm2 spec
1"1/2 ( 40 ) 
48.6


 
1.4 1.63 2.08  
1.7 1.97 2.50 jis
2.0 2.30 2.93 jis
2.3 2.63 3.35 มอก
2.5 2.84 3.62  
2.7 3.16 4.03  
3.0 3.37 4.30  
3.2 3.58 4.56 มอก
4.0 4.40 5.6 jis
 

ขนาด 1"1/2  เรียกว่า นิ้วครึ่ง