สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 2'' วัดนอก 60.5 มม.

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อกลมดำ 2"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 pcs/bund
2" ( 50 )

 
60.5

 
1.2 1.75 2.24  
1.4 2.04 2.60  
1.7 2.47 3.14  
2.0 2.89 3.68  
2.3 3.30 4.21 JIS
2.5 3.58 4.56  
2.8 3.98 5.08  
3.0 4.25 5.42  
3.2 4.52 5.76 มอก
4.0 5.57 7.10 มอก
4.5 6.22 7.92 JIS
5.0 6.85 8.72 JIS

ขนาด 2" เรียกว่า สองนิ้ว

ขนาดวัดนอกท่อธรรมดา : 58.0 - 59.5 มม.