สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 3'' วัดนอก 89 มม.

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 3"
Size in. OD mm thk mm kg/m area cm2 spec
3" ( 80 )

 
88.9

 
1.8 3.87 4.93  
2.0 4.29 5.46  
2.3 4.91 6.26 jis
2.5 5.33 6.79  
2.8 5.95 7.57 jis
3.0 6.36 8.10  
3.2 6.76 8.62 มอก
4.0 8.38 10.67  มอก
4.5 9.37 11.93 jis
5.0 10.35 13.18 jis
6.0 12.27 15.63 jis

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 87.0 - 88.0  มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 88.0 - 88.9 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%