สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 5'' ( วัดนอก 140 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 5"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
5"
( 125 )


 
139.8

 
2.5 8.47 10.78  
2.8 9.46 12.05 JIS
3.0 10.12 12.89  
3.2 10.78 13.73 JIS
3.5 11.77 14.99 JIS
4.0 13.40 17.07 JIS
4.5 15.02 19.13 มอ
5.0 16.63 21.17 JIS
6.0 19.80 25.22 JIS
8.0 26.01 33.12 JIS

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 138.0 - 139.0 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 139.0 - 139.5 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%