สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 6'' ( วัดนอก 165 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 6"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
6"
( 150 )

 
165.2
 
2.5 10.03 12.78  
2.8 11.21 14.29  
3.0 12.00 15.29  
3.2 12.79 16.29 JIS
4.0 15.90 20.26 JIS
4.5 17.83 22.72 มอก
5.0 19.75 25.16 JIS
6.0 23.56 30.01 มอก
7.0 27.32 34.79 JIS
8.0 31.02 39.51 JIS

ขนาดกว้างของเหล็ก 163.0 - 164.5 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 164.5 - 165.5 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%