สินค้าของเรา Our products
แป๊ปกลม Round Pipe

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ขนาด 8'' ( วัดนอก 217 มม. )

ตารางแสดงขนาดและน้ำหนักท่อดำ 8"
Size in. Size mm thk mm kg/m area cm2 spec
8"
( 200 ) 
216.3


 
3.5 18.37 23.40  
4.0 20.94 26.68 JIS
4.5 23.50 29.94 JIS
5.0 26.06 33.19 JIS
6.0 31.12 39.64 JIS
7.0 36.14 46.03 JIS
8.0 41.10 52.35 JIS
10.0 50.89 64.81 JIS

 

ขนาดกว้างของเหล็ก 214.0 - 215 มม. ( ธรรมดา ) 

ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 215.5 - 216.5 มม.

tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.

unit mass tis : +/- 10%