สินค้าของเรา Our products
เหล็กเส้น-ข้ออ้อย-ลวด-ตะปู-เหล็กปลอก RB DB Round-Deformed Bar-Wire-Nail

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ลวด#18

 ลวดผูกเหล็ก (ANNEALING WIRE)  ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (WIRE ROD)  รีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น    (COLD DRAWN STEEL WIRE)    เพื่อให้ได้ลวดเหล็ก (STEEL WIRE)   ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 mm.  ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำมาอบด้วยเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ทำให้ได้ลวดผูกเหล็ก (ANNEALING WIRE)  ที่มีความนิ่มสามารถใช้ผูกหรือมัดเหล็กได้ง่าย 
ขนาดลวด                          1.25 mm. (# 18)
ขนาดบรรจุ                         3.0 kg./ขด
คุณภาพวัตถุดิบ                 SWRM 6
พวงละ                               100 ขด