สินค้าของเรา Our products
แผ่นดำ-ลาย-ขาว-ซิงค์-สังกะสี-ผ.ตัด Steel Plate

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

แผ่นตัดตามขนาดสำเร็จรูป

แผ่นตัด แผ่นเพลท สินค้าสำเร็จรูป - ขนาดมาตราฐานที่ลูกค้านิยมให้กัน เพื่อรองหัวเสา หรือ ใช้ประกอบเป็นชิ้นงานต่างๆ หากลูกค้าต้องการใช้ไซด์พิเศษนอกเหนือจากขนาดมาตราฐาน สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
  น้ำหนักต่อชิ้น (กก.)
ขนาดกว้าง (มม) /   ความหนา (มม) 4.5 มม 6.0 มม 9.0 มม 12 มม 15 มม 19 มม
100 x 100 0.35  0.47  0.71 0.94 1.18 1.49
125 x 125 0.55 0.74 1.10 1.47 1.84 2.33
150 x 150 0.79 1.06 1.59 2.12 2.65 3.36
200 x 200 1.41 1.88 2.83 3.77 4.71 5.97
250 x 250 2.21 2.94 4.42 5.89 7.36 9.32
300 x 300 3.18 4.24 6.36 8.48 10.60 13.42
400 x 400 5.65 7.54 11.3 15.07 18.84 23.86